Резултати од предметот Современи теории и системи за безбедност (дополнителна испитна сесија)

Резултати од предметот Современи теории и системи за безбедност (дополнителна испитна сесија)

Резултати од предметот Современи теории и системи за безбедност (дополнителна испитна сесија)

3515/17 – 80

3502/17 – 70

3535/17 – 80

3507/17 – 75

3238/16 – 50

3531/17 – 0

3503/17 – 0

Увид во тестот може да се изврши на 19.12.2019 година од 12.00 до 13.00 часот во Кабинетот на предметниот наставник.