РЕЗУЛТАТИ ОД ПОПРАВНИОТ КОЛОКВИУМ за предметот “НАЦИОНАЛНА БЕЗБЕДНОСТ” Број на Индекс Поени 1. 3510/17 50 2. 3238/16 55 Да се јават кај предметниот наставник студентите со број на индекс 3501/17 и 3225/16 Проф. д-р Татјана Гергинова

РЕЗУЛТАТИ ОД ПОПРАВНИОТ КОЛОКВИУМ за предметот “НАЦИОНАЛНА БЕЗБЕДНОСТ” Број на Индекс Поени 1. 3510/17 50 2. 3238/16 55 Да се јават кај предметниот наставник студентите со број на индекс 3501/17 и 3225/16 Проф. д-р Татјана Гергинова