РЕЗУЛТАТИ ОД ПОПРАВНИОТ КОЛОКВИУМ за предметот “ГЛОБАЛНА БЕЗБЕДНОСТ” Број на Индекс Поени 1. 3822/18 4 2. 3830/18 46 3. 3818/18 41 4. 3804/18 42 5. 3846/18 70 6. 3216/16 40 7. 3831/18 8 8. 3817/18 2 9. 3812/18 1 10. 3827/18 10 11. 3832/18 41 Да се јават кај предметниот наставник следните студенти: 3858/18; 3810/18; 3845/18; 3796/18; 3820/18; 3803/18; 3821/18; 3807/18; 3834/18; 3824/18; 3795/18; 3809/18; Проф. д-р Татјана Гергинова

РЕЗУЛТАТИ ОД ПОПРАВНИОТ КОЛОКВИУМ за предметот “ГЛОБАЛНА БЕЗБЕДНОСТ” Број на Индекс Поени 1. 3822/18 4 2. 3830/18 46 3. 3818/18 41 4. 3804/18 42 5. 3846/18 70 6. 3216/16 40 7. 3831/18 8 8. 3817/18 2 9. 3812/18 1 10. 3827/18 10 11. 3832/18 41 Да се јават кај предметниот наставник следните студенти: 3858/18; 3810/18; 3845/18; 3796/18; 3820/18; 3803/18; 3821/18; 3807/18; 3834/18; 3824/18; 3795/18; 3809/18; Проф. д-р Татјана Гергинова