Резултати од поправен (прв) колоквиум – 19.12.2019

Резултати од поправен (прв) колоквиум – 19.12.2019

Резултати од поправен (прв) колоквиум Меѓународно право за права на човекот одржан на 19.12.2019 година.

Резултати од поправен (прв) колоквиум