РЕЗУЛТАТИ ОД ПОПРАВЕН КОЛОКВИУМ за предметот “РАЗУЗНАВАЧКИ СЛУЖБИ” Број на Индекс Поени 1. 2960/15 55 2. 3236/16 70 Проф. д-р Татјана Гергинова

РЕЗУЛТАТИ ОД ПОПРАВЕН КОЛОКВИУМ за предметот “РАЗУЗНАВАЧКИ СЛУЖБИ” Број на Индекс Поени 1. 2960/15 55 2. 3236/16 70 Проф. д-р Татјана Гергинова