Резултати од полагањето предметот „Социологија на политиката“полаган на 13.09.2019

Резултати од полагањето предметот „Социологија на политиката“полаган на 13.09.2019