Резултати од on-line полагање по преметот „Методологија на истражување на безбедносните појави“, полаган на 3.07.2020

Резултати од on-line полагање по преметот „Методологија на истражување на безбедносните појави“, полаган на 3.07.2020

Резултати од on-line полагањето на завршниот испит по предметот „Методологија на истражување на безбедносни појави“, полаган на 3.07.2020 година

Резултат