Резултати од колоквиум и испит по предметот Пенологија насока Криминалист и ККП

Резултати од колоквиум и испит по предметот Пенологија насока Криминалист и ККП

Резултати од колоквиум и испит по предметот Пенологија насока Криминалист и ККП

Резултати колоквиум

Резултати испит