Резултати од испитот по англиски јазик 4

Резултати од испитот по англиски јазик 4

Резултати од онлајн испитот по англиски јазик 4 одржан на 29.09.2020 год.

Криминалист

Индекс Поени
3741/18 51
3429/17 41
3360/16 29
3147/16 29
3128/16 15
3775/15 10 (II кол.)
2183 9
1029/08 2

 

ККП

Индекс Поени
3898/18 37,5

 

Безбедност

Индекс Поени
3858/18 21

 

вон. проф. д-р Весна Трајковска