Резултати од испитот по англиски јазик 3

Резултати од испитот по англиски јазик 3

Резултати од онлајн испитот по англиски јазик 3 одржан на 14.07.2020 год.

Насока: криминалист

Индекс Поени
3777/18 68,5
3429/17 63
3736/18 55
3189/16 25,5
3171/16 10

 

Насока: безбедност

Индекс Поени
3798/18 70,5

 

вон. проф. д-р Весна Трајковска