Резултати од испитот по англиски јазик 3

Резултати од испитот по англиски јазик 3

Резултати од онлајн испитот по англиски јазик 3 одржан на 17.11.2020 г.

Насока: Криминалист

Индекс Поени
3184/16 35,5

 

вон. проф. д-р Весна Трајковска