Резултати од испитот по англиски јазик 3

Резултати од испитот по англиски јазик 3

Резултати од онлајн испитот по англиски јазик 3 одржан на 29.09.2020

Криминалист

Индекс Поени
3364/16 45

 

БЕИ

Индекс Поени
3580/17 0

 

вон. проф. д-р Весна Трајковска