Резултати од испитот по англиски јазик 2

Резултати од испитот по англиски јазик 2

РЕЗУЛТАТИ ОД ОНЛАЈН ИСПИТОТ ПО АНГЛИСКИ ЈАЗИК 2 ОДРЖАН НА 16.11.2020 ГОД.

Насока: Криминалист

Индекс Поени
3716/18 50,5
3059/15 44
2471/13 16
3167/16 15

 

Насока: Криминологија и криминална политика

Индекс Поени
4141/19 51,5

 

 

вон. проф. д-р Весна Трајковска