Резултати од испитот по англиски јазик 2

Резултати од испитот по англиски јазик 2

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРВИОТ КОЛОКВИУМ ПО АНГЛИСКИ ЈАЗИК 2 ОДРЖАН ОНЛАЈН НА 20.07.2020 ГОД.

 

Криминалист

Редовни студенти

Индекс Поени
3969 56,5
4072 57
4016 48,5
4176 67,5
3982 73,5
3972 50,5
3963 59
3964 50,5
4175 49
4002 68,5
4010 48+
4076 51,5
3967 53,5
4044 39
4030 58
3978 47,5
3666 29
4068 30
4065 60
3975 46,5
4045 60,5
3993 60,5
4037 42

 

Вонредни студенти

Индекс Поени
4158 42,5

 

Криминологија и криминална политика

Индекс Поени
4118 65
4136 75
4141 58
4122 45

 

 

РЕЗУЛТАТИ ОД ОНЛАЈН ИСПИТОТ ПО АНГЛИСКИ ЈАЗИК 2 ОДРЖАН НА 20.07.2020 ГОД.

 

Криминалист

Редовни студенти

Индекс Поени
3999 73
4001 53
3716 36,5
3701 37,5
4058 43
3992 67
3984 67
3989 66,5
3692 41,5
3167 5

 

Безбедност

Индекс Поени
4093 56,5
4105 15,5

 

Криминологија и криминална политика

Индекс Поени
4145 71

 

вон. проф. д-р Весна Трајковска