Резултати од испитот по англиски јазик 1

Резултати од испитот по англиски јазик 1

РЕЗУЛТАТИ ОД ОНЛАЈН ИСПИТОТ ПО АНГЛИСКИ ЈАЗИК 1 ОДРЖАН НА 16.11.2020 ГОД.

Насока: Криминалист

Индекс Поени
3411/17 41

 

 

вон. проф. д-р Весна Трајковска