Резултати од испитот по англиски јазик 1

Резултати од испитот по англиски јазик 1

Резултати од испитот по англиски јазик 1 одржан онлајн на 16.09.2020 год.

Насока: криминалист, ккп, безбедност

Редовни и вонредни студенти

Индекс Поени
4040/19 62
3962/19 59,5
4061/19 54,5
4015/19 49
4031/19 48,5
3981/19 47,5
4057/19 46
3411/17 38
4053/19 32,5
4034/19 30
4086/19 27
4005/19 27
4014/19 22,5
3828/18 22
4039/19 19,5
3784/18 14,5
3743/18 14,5
3780/18 14
4051/19 13
4062/19 6,5
4069/19 4,5

 

вон. проф. д-р Весна Трајковска