Резултати од испитот по англиски јазик 1

Резултати од испитот по англиски јазик 1

РЕЗУЛТАТИ ОД ОНЛАЈН ИСПИТОТ ПО АНГЛИСКИ ЈАЗИК 1 ОДРЖАН НА 17.07.2020 ГОД.

НАСОКА: Криминалист

Бр.на индекс Поени
3973/19 69,5
3994/19 64,5
3996/19 63,5
4004/19 58,5
4054/19 58
3991/19 58
4007/19 57,5
4075/19 56
4042/19 55,5
3988/19 55
4046/19 51
4025/19 50,5
3965/19 46
4017/19 46
3968/19 42,5
4050/19 41,5
4043/19 41
4053/19 39,5
3962/19 36
3417 35,5
3411/17 35
4061/19 33,5
4031/19 32,5
3706 31
4014/19 28,5
4040/19 28
3981 23,5
4057/19 18
4018 17,5
4163/19 11
4062/19 8,5
4049/19 0

 

вон. проф. д-р Весна Трајковска