Резултати од испитот по англиски јазик 4

Резултати од испитот по англиски јазик 4

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРВИОТ КОЛОКВИУМ ПО АНГЛИСКИ ЈАЗИК 4 ОДРЖАН ОНЛАЈН НА 21.07.2020 ГОД.

 

Криминалист

Редовни студенти

Индекс Поени
3775 41

 

 

 

РЕЗУЛТАТИ ОД ОНЛАЈН ИСПИТОТ ПО АНГЛИСКИ ЈАЗИК 4 ОДРЖАН НА 21.07.2020 ГОД.

 

Криминалист  

Редовни студенти

Индекс Поени
3673 66,5
3662 63
3691
3714 76,5
3724 54
3775
3772 41
3764 64
3698 60
3659 58,5
3678 68
3703 66
3741 32,5
3702 64,5
3677 71,5
3679 70,5
3710 65
2857
3147 33
3204 41
3186 25,5
3360 18,5
3128 18
3681 67

 

Вонредни студенти

Индекс Поени
3612 42,5
3613 28
3321 9,5

 

Криминологија и криминална политика

Индекс Поени
3901 60,5
3898 22
3869 72,5
3868 65
3565 60,5

 

Безбедност

Индекс Поени
3830 67
3818 75
3832 74
3858
3846 58,5

 

вон. проф. д-р Весна Трајковска