РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ (ВТОР КОЛОКВИУМ) ПО ПРЕДМЕТОТ БЕЗБЕДНОСТ ВО ПРИВАТЕН СЕКТОР, насока Безбедност и финансиска контрола

РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ (ВТОР КОЛОКВИУМ) ПО ПРЕДМЕТОТ БЕЗБЕДНОСТ ВО ПРИВАТЕН СЕКТОР, насока Безбедност и финансиска контрола

РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ (ВТОР КОЛОКВИУМ) ПО ПРЕДМЕТОТ БЕЗБЕДНОСТ ВО ПРИВАТЕН СЕКТОР, насока Безбедност и финансиска контрола

Резултати