Резултати од испит ,,Тероризам и методика на истражување на тероризам,,

Резултати од испит ,,Тероризам и методика на истражување на тероризам,,

Резултати од испит ,,Тероризам и методика на истражување на тероризам,, – прва декада

Септември 2019

број на индекс оцена
1817/11 5 (пет)

Резултати од испит ,,Тероризам и методика на истражување на тероризам,, – втора декада

Индекс                поени

2072                       61

1020                       63

 

  • Увид во тестовите на 30.09.2019 од 11 часот