Резултати од испит предмет Дипломатија и меѓународна безбедност

Резултати од испит предмет Дипломатија и меѓународна безбедност

Резултати од испит предмет Дипломатија и меѓународна безбедност

3260/16 – 80

3244/16 – 80

3221/16 – 62

3000/15 – 55

2976/15 – 55

Увид во тестот може да се изврши на 21.2.2020 година од 09.00 до 10.00 часот.

Проф. д-р Марјан Ѓуровски