Резултати од испит по Царинско работење

Резултати од испит по Царинско работење

Испит

Царинско работење

13.09.2019 Бфк Скопје

 

ред.бр. Индекс Оцена
1. 65/08 5
2. 3592/17 5
3. 3601/17 6
4. 3606/17 6

Проф. д-р Данијела Милошоска