Резултати од ИСПИТ по предметот СОВРЕМЕНИ БЕЗБЕДНОСНИ СИСТЕМИ одржан на 9.07.2020

Резултати од ИСПИТ по предметот СОВРЕМЕНИ БЕЗБЕДНОСНИ СИСТЕМИ одржан на 9.07.2020

Резултати од ИСПИТ  по предметот СОВРЕМЕНИ БЕЗБЕДНОСНИ СИСТЕМИ одржан на 9.07.2020

 

Резултати