Резултати од испит по предметот КОНТРОЛА НА БЕЗБЕДНОСЕН СЕКТОР

Резултати од испит по предметот КОНТРОЛА НА БЕЗБЕДНОСЕН СЕКТОР

Резултати од испит по предметот КОНТРОЛА НА БЕЗБЕДНОСЕН СЕКТОР

 

ред. бр број на индекс Оцена
2960/15 8 (осум)

предметен наставник:

доц. д-р Ице Илијевски