Резултати од испит по предметот КОНТРОЛА НА БЕЗБЕДНОСЕН СЕКТОР

Резултати од испит по предметот КОНТРОЛА НА БЕЗБЕДНОСЕН СЕКТОР

Резултати од испит и колоквиум по предметот КОНТРОЛА НА БЕЗБЕДНОСЕН СЕКТОР

Резултати од испит

Резултати од колоквиум