Резултати од испит по Основи на економија одржан на 12.02.2020

Резултати од испит по Основи на економија одржан на 12.02.2020

Резултати од одржан испит по Основи на економија на 12.02.2020

 

 

Реден број Број на индекс Освоени поени
3803 33
3241 48
3510 52
3220 38
3096 24
3811 27
3813 41
3810 51
3785 32
3503 41
3719 27
3670 41
3512 48
3771 45
3415 26
3779 46
3729 37
3769 49
3759 35
3732 18
3440 43
3619 34
3532 28
3725 37
3514 21
3222 48
3716 49
3757 54
3724 41
3852 24
3831 57
3816 9
2072 25
3531 26
3749 37
3755 33
3395 33
3768 44
3528 41
3942 19
2899 22
3519 33
3491 12
3522 27
3680 44
3508 24
3826 51
3713 43
3845 33
3717 27
3542 28
3784 30
3690 31

 

 

Увид и оценки на 20.02.2020 од 10.00-11.00 чаост

 

Предметен наставник

 

Проф.д-р Снежана Мојсоска