Резултати од испит по Основи на економија одржан на 05.12.2019

Резултати од испит по Основи на економија одржан на 05.12.2019

Резултати од завршен испит одржан на 05.12.2019

 

 

Реден број Број на индекс Освоени поени
3716 10
3792 33
3545 24
3817 52
3532 34
3776 3
3528 36
3719 37
3768 25
3512 28
2072 15
3736 21
3713 15
3463 12
3519 31
3831 15
3717 20
3784 22
3769 36
3619 33
3415 27
3682 47
3220 27
3535 43
3749 24
3680 18
3503 33
3725 36
3670 21
3755 30
3752 25
3764 41

 

Увид и оценки на 17.12.2019 од 9.00-10.00 часот

 

Предметен наставник

Проф.д-р Снежана Мојсоска