Резултати од испит од 28.01.2020 година по предметот „ Методика на истражување на општ криминалитет“

Резултати од испит од 28.01.2020 година по предметот „ Методика на истражување на општ криминалитет“

Резултати од  испит од 28.01.2020 година  по предметот „ Методика на истражување на општ криминалитет“

Резултати