Резултати од испит ,,Меѓународен тероризам,,

Резултати од испит ,,Меѓународен тероризам,,

Резултати од завршен испит по предметот  Меѓународен тероризам – прва декада

 

ред. Бр број на индекс оцена
2960/15 5 (пет)
3004/15 9 (девет)

 

 

 

Резултати од завршен испит по предметот  Меѓународен тероризам – втора декада

Индекс                поени

3555                       52

2985                       00

3575                       15

2334                       *

2595                       *

– Увид во тестовите на 30.09.2019 од 11 часот

* студентот да се јави на дополнителен устен дел на 30.09.2019 во 11.30