Резултати од испит

Резултати од испит

Резултати од испит  ноември 2020

,,Меѓународен тероризам,,

,, Тероризам и методика на истражување тероризам,, 

,,Криминалистичко разузнавање,,

,,Криминалистичка тактика 1,,

РЕЗУЛТАТИ