Резултати од испит 6.07.2020 година

Резултати од испит 6.07.2020 година

Резултати од полагањето на Завршен испит по предметот: „Социологија на политиката“,  спроведен на 6.07.2020 година

Резултат