Резултати од испит

Резултати од испит

Резултати од испитот по предметoт; Основи на статистиката на криминалот“ – полаган на 07.09.2020 година

Резултат