Резултати од испит

Резултати од испит

Резултати од испитот по предметите; Социологија на политиката“ – полаган на 07.09.2020 година

Резултат