Резултати од испит

Резултати од испит

Резултати од испитот по предметите; Социологија“ и „Социологија на безбедноста“ – полаган на 07.09.2020 година

Резултат