Rezultati od ispit

Rezultati od ispit

Резултати од испитот по предметите; Методологија на истражување на безбедноста“ – полаган на 07.09.2020 година.

Резултат