Резултати од испит

Резултати од испит

Резултати од испитот „Основи на статистиката на криминалот“ полаган на 25.06.2020

индекс       бодови

3275/16     – 46,00