РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ

РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ

Резултати од испит по предметот:  „СОЦИОЛОГИЈА“  полаган на 25.11.2019 година

Резултати од испитот