Резултати од испит

Резултати од испит

Резултат од одржаниот испит по предметот „Служби за безбедност и контраразузнвање“, на ден, 5.09.2019.

Студиска група: БЕЗБЕДНОСТ

3225/16      80