Резултати од испит

Резултати од испит

РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ ПО АНГЛИСКИ ЈАЗИК 1 ОДРЖАН НА 18.09.2019 ГОД. (ВТОРА ДЕКАДА)

Насока: криминалист, ккп, безбедност

Редовни и вонредни студенти

Бр. на индекс Поени
3380/17 44,5
3792/18 41
3929/18 35
??? 35
3417/17 32,5
3774/18 31,5
3790/18 25,5
3780/18 16
3717/18 14
3743/18 14
3436/17 1,5

 

Вон. проф. д-р Весна Трајковска