Резултати од испит

Резултати од испит

РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ ПО АНГЛИСКИ ЈАЗИК 2 ОДРЖАН НА 18.09.2019 ГОД. (ВТОРА ДЕКАДА)

Насока: криминалист, ккп, безбедност

Редовни и вонредни студенти

Бр. на индекс Поени
3491/17 41,5
3189/16 35
3793/18 35
2471/13 31
3167/16 22

 

Вон. проф. д-р Весна Трајковска