Резултати од испит

Резултати од испит

РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ ПО АНГЛИСКИ ЈАЗИК 3 ОДРЖАН НА 17.09.2019 ГОД. (ВТОРА ДЕКАДА)

НАСОКА: криминалист, ккп, безбедност

Редовни и вонредни студенти

Бр. на индекс Поени
2977/15 55
??? 38
??? 30

 

Вон. проф. д-р Весна Трајковска