Резултати од испит

Резултати од испит

РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ ПО АНГЛИСКИ ЈАЗИК 4 ОДРЖАН НА 17.09.2019 ГОД. (ВТОРА ДЕКАДА)

Насока: криминалист, ккп, безбедност

Редовни и вонредни студенти

Бр. на индекс Поени
3544/17 75
2578/14 50,5
3206/16 43,5
2876/15 41 (II кол.)
3389/17 41
3133/16 38

 

Вон. проф. д-р Весна Трајковска