Резултати од II Колоквиум Социологија 6.07.2020

Резултати од II Колоквиум Социологија 6.07.2020

Резултати од полагањето на II Колоквиум по предметите: „Социологија“ и „Социологија на безбедност“,  спроведен на 6.07.2020 година

Резултат