РЕЗУЛТАТИ ОД ФЕВРУАРСКА СЕСИЈА – ВТОР КОЛОКВИУМ за предметот “КОРПОРАТИВНА БЕЗБЕДНОСТ” Број на Индекс Поени 1. 3510/17 41 2. 3521/17 41 3. 3520/17 12 Проф. д-р Татјана Гергинова

РЕЗУЛТАТИ ОД ФЕВРУАРСКА СЕСИЈА – ВТОР КОЛОКВИУМ за предметот “КОРПОРАТИВНА БЕЗБЕДНОСТ” Број на Индекс Поени 1. 3510/17 41 2. 3521/17 41 3. 3520/17 12 Проф. д-р Татјана Гергинова