Резултати од 1колоквиум по предметот „Методика на истражување на економско – финансиски криминалитет„

Резултати од 1колоквиум по предметот „Методика на истражување на економско – финансиски криминалитет„

Резултати од 1колоквиум по предметот „Методика на истражување на економско – финансиски криминалитет„ проф. д –р Светлана Николоска

КРИМИНАЛИСТ

РЕДОВНИ И ВОНРЕДНИ

Реализиран на 27.11.2020 година

Реден број Број на индекс Бодови (0 – 80)

положено со над 41 бод

1 колоквиум

1. 3142/16 10
2. 3393/17 54
3. 3415/17 35
4. 3421/17 76
5. 3431/17 69
6. 3452/17 57
7. 3477/17 41

 

Увид во тестот може да се направи на 04.12.2020 година во 10 часот.