Резултати од 1 колоквиум по предметот „Методика на истражување на компјутерски криминалитет„

Резултати од 1 колоквиум по предметот „Методика на истражување на компјутерски криминалитет„

Резултати од 1 колоквиум по предметот „Методика на истражување на компјутерски криминалитет„ проф. д –р Светлана Николоска

ККП

РЕДОВНИ И ВОНРЕДНИ

Реализиран на 23.11.2020 година

Реден број Број на индекс Бодови (0 – 80)

положено со над 41 бод

1 колоквиум

1. 3554/17 0
2. 3557/17 63

Увид во тестот може да се направи на 04.12.2020 година во 10 часот.