Резултати од 1   колоквиум по Криминалистичка методика

Резултати од 1   колоквиум по Криминалистичка методика

Резултати од 1   колоквиум по Криминалистичка методика Проф. д-р Светлана Николоска

СТУДИСКА ПРОГРАМА  ККП

РЕДОВНИ И ВОНРЕДНИ СТУДЕНТИ

Реализиран на 27.11.2020 година

Ред. број индекс 1 кол.

0 – 80 бода

Положено над 41 бод

1. 3555/17 42
2. 3567/17 53

Увид во тестот може да се направи на 04.12.2020 година во 10 часот.