Резултати на положени студенти од февруарска испитна сесија по Специјално физичко образование реализиран на ден 13 и 14. 02. 2020 година на насока Криминалист

Резултати на положени студенти од февруарска испитна сесија по Специјално физичко образование реализиран на ден 13 и 14. 02. 2020 година на насока Криминалист

Резултати на положени студенти од февруарска  испитна сесија по Специјално физичко образование реализиран на ден 13 и 14. 02. 2020 година на насока Криминалист

Резултати