Резултати Испит предмет Современи теории и системи за безбедност

Резултати Испит предмет Современи теории и системи за безбедност

Резултати Испит предмет Современи теории и системи за безбедност

3528/17 – 60 бодови
3525/17 – 51 бод
3536/17 – 41 бод
2977/14 – 0 бодови
3508/17 – 0 бодови