РЕЗУЛТАТИ ИСПИТ ПРЕДМЕТ БЕЗБЕДНОСНИ СТРАТЕГИИ

РЕЗУЛТАТИ ИСПИТ ПРЕДМЕТ БЕЗБЕДНОСНИ СТРАТЕГИИ

РЕЗУЛТАТИ ИСПИТ ПРЕДМЕТ БЕЗБЕДНОСНИ СТРАТЕГИИ

2991/15 – 0 бодови

2429/13 – 0 бодови

2968/15 – 55 бодови

2977/15 – 60 бодови

 

Втор дел

3578/17 – 75 бодови

Увид во тестот може да се изврши на 22.02.2020 година од 10.00  во Кабинетот на предметниот наставник.